SORTEERCENTRUM (PMD en papier-karton)

FR - NL - EN

Recyclis en het leefmilieu


Onze consumptiegedrag zorgt voor een steeds grotere afvalproductie.
Als we dit afval niet gepast verwerken, ziet het er voor de volgende generaties zeer slecht uit :
  • Hygiëne- en pathologieproblemen
  • Uitputting van onze natuurlijke grondstoffen
  • Rampzalige milieu-impact

Hoe het afval verwerken met zo weinig mogelijk milieu-impact?


Echelle de Lansink
De recyclage is een schakel in het milieuvriendelijk afvalbeheer. Bij Recyclis volgen we de ladder van het gezond verstand (ook genoemd "Ladder van Lansink") om het afvalbeheer te optimaliseren.


Niveau 1 : de preventie


Zo weinig mogelijk afval produceren is de beste manier om het leefmilieu te sparen. Bijvoorbeeld, uw producten ook kiezen op basis van de verpakking : bent u een kroostrijk gezin, denk aan 2l-flessen als u frisdrank koopt in plaats van blikjes.


Niveau 2 : het hergebruik


Waarom uw meubelen, elektrische huishoudapparaten, boeken, kleding, speelgoed of andere voorwerpen weggooien ? Anderen kunnen ze misschien nog gebruiken. Denk aan de rommelmarkten, fysieke of virtuele tweedhandswinkels of geef ze aan sociale-economiebedrijven. Sommige voorwerpen kunnen ook worden hersteld in plaats van te worden weggegooid.


Niveau 3 : de sortering en de recyclage


De sortering en de recyclage is de volgende logische keuze als de twee vorige etappes niet haalbaar zijn. En zo worden PMD-verpakkingen, papier-karton en glazen flessen en bokalen gesorteerd en gerecycleerd. Ze kunnen naar het consumptiecircuit terugkeren in de vorm van een nieuw product of verpakking. In deze fase treedt Recyclis op. Ook voor het tuinafval is er sortering en recyclage, het wordt immers omgezet in compost. Heel wat containerparken zorgen ervoor dat eveneens tal van andere afvalstoffen worden gerecycleerd.


Niveau 4 : de energievalorisatie via afvalverbranding


Afval dat niet wordt hergebruikt of gerecycleerd, kan ingezet worden om elektriciteit of warmte te produceren. Bovendien worden de verschillende grondstoffen die overblijven na de afvalverbranding eveneens gevaloriseerd en gerecycleerd (bodemassen, vliegassen, schroot, zout, etc.).


Niveau 5 : de verbranding zonder energievalorisatie


De afvalverbrandingsinstallaties die geen energie produceren worden schaarser dankzij de strenge leefmilieunormen.


Niveau 6 : het storten


Het storten van afval, ook al is het geëvolueerd, vervuilt de bodem en waterlopen nog veel. Er wordt hierbij ook veel methaan geproduceerd dat, uitgestoten in de lucht, 25 keer schadelijker is dan CO2 en dus meer bijdraagt tot de klimaatopwarming.Bij ons worden de 2 laatste niveaus gelukkig steeds minder gebruikt, want er is weinig nuttige toepassing van afval of ze hebben dramatische gevolgen voor het milieu.

Sorteren en recycleren, het werkt !


Alt image
Stacks Image 816
Dit voorbeeld is zo te lezen :

Met 1 ton gerecycleerd aluminium, of 67.000 blikjes van 33 cl:
  • worden 265 fietsen gemaakt
  • wordt 2,4 ton mineralen (in dit geval bauxiet) uitgespaard
  • wordt 1m3 water, of 10 machinewasbeurten, uitgespaard
  • wordt 27 MWh, of het verbruik van een koelkast A+ gedurende 129 jaar, uitgespaard
  • wordt 7 ton CO2 minder uitgestoot, of 45.000 km in een gezinswagen

Voor elk van de gesorteerde grondstoffen bij Recyclis, vindt u hierna een voorbeeld van nieuw gemaakt product en de positieve milieu-invloed omdat deze grondstof is gesorteerd en gerecycleerd.
Alt image
Stacks Image 720
Alt image
Stacks Image 758
Alt image
Stacks Image 750